Khi yêu đương trăng thành em bé nhỏ
Anh ẵm bồng hí hứng lướt ngọc không gian
A ha! Trái tình yêu mon men nói chuyện
Hai gốc cây mẹ cha mỉm miệng cười
Mùa xuân người xanh cả màu lam
Xanh hi vọng vươn thành đỉnh núi
Biếc đam mê trong hạnh phúc rợp hoa hồng.


TP. Hồ Chí Minh 2016