10/02/2023 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẵm trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 08:11

 

Khi yêu đương trăng thành em bé nhỏ
Anh ẵm bồng hí hứng lướt ngọc không gian
A ha! Trái tình yêu mon men nói chuyện
Hai gốc cây mẹ cha mỉm miệng cười
Mùa xuân người xanh cả màu lam
Xanh hi vọng vươn thành đỉnh núi
Biếc đam mê trong hạnh phúc rợp hoa hồng.
TP. Hồ Chí Minh 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ẵm trăng