Đom đóm đưa đèn tôi viếng em
Đường dài hun hút bước êm êm
Hoa sứ thơm lừng hương trinh trắng
Tôi càng giục giã với em thêm

Đã biết, đoan trang đời con gái
Dễ gì quen được, được nâng niu!
Nên tôi dọ hỏi tình em trước
Xem cánh hoa tươi có muốn chiều

Nếu vậy, loan phòng em sẽ dọn
Dành một mình tôi gửi sắt son
Tân hôn có thể, mau ngày cưới
Ca khúc du dương pháo nổ giòn.


2006

Nguồn: Thơ tình yêu NXB Hải Phòng, 2007