Cần câu một gã đứng chơi vơi
Đợi cá nghênh ngang đớp phải mồi
Gió biếc sau bờ tre lá gọi
Nước vàng trước bãi trúc thu rơi
Trời cao lững thững vài con bướm
Gió thấp vi vu mấy bóng người
Mỏi gối, tê chân ngồi xuống ngóng
Đìu hiu quạnh quẽ chỉ còn tôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019