Tôi trù phú nhờ Ngài vùa giúp
Ngài – bánh thơm và nước rượu nho
Đồng cỏ xanh rờn cho chiên đến
Bịnh tịnh thay quên cả âu lo!

Tay nhân từ Ngài rất vô biên
Mắt ngọt Chúa Cha nhìn dịu hiền
Gọi tôi về nơi xa lưu lạc
Ân điển ấy muôn thuở nào quên!

Linh hồn tôi có khi điêu linh
Ngã quỵ giữa trò đời hoang dại
Những vực sâu lăm le chôn xác
Mà tình Ngài thắm xanh tươi mãi

Gươm kẻ thù xuống tay man rợ
Phủ đời yếu ớt ngỡ bơ vơ
Mà bên tôi hằng bóng Giê-xu
Thần Thánh Linh cùng giúp từng giờ

Tôi nào khiếp từng tên hung hãn
Bởi tôi đâu đánh mà Chúa đánh
Chúa chiến cự, tôi nguyện cầu
Tin cậy vâng lời – điều phước hạnh!

Tôi ngửa tay cầu ân huệ Chúa
Mưa tuôn tràn và ngập bốn mùa
Đầy dẫy Thánh Linh, no thoả nguyện
Có Ngài, tiếng hát mãi đong đưa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021