Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:46

Đời là cõi trọ tạm thôi
Bóng câu qua mất người ơi nhớ nhiều!
Tuổi xuân rồi lại xế chiều
Tìm Chúa, tìm học những điều phước thay
Một ngày chim vút cánh bay
Giàu nghèo cũng thế an bài như nhau
Ta nay vui vẻ, u sầu
Hồn về Thiên Chúa trả câu bạc tình
Chỉ là một giấc sương trinh
Ngày lên nắng rọi biết mình, biết ta.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019