Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2018 07:45

送李秀才歸江南【送孫革及第歸江南】

過淮芳草歇,
千里又東歸。
野水吳山出,
家林越鳥飛。
荷香隨去棹,
梅雨點行衣。
無數滄江客,
如君達者稀。

 

Tống Lý tú tài quy Giang Nam [Tống Tôn Cách cập đệ quy Giang Nam]

Quá hoài phương thảo tiết,
Thiên lý hựu đông quy.
Dã thuỷ Ngô sơn xuất,
Gia lâm Việt điểu phi.
Hà hương tuỳ khứ trạo,
Mai vũ điểm hành y.
Vô số thương giang khách,
Như quân đạt giả hy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đất Hoài thơm cỏ nhớ
Ngàn dặm lại về đông
Sông rộng non Ngô hiện
Rừng xưa chim Việt mong
Sen thơm chèo lữ thứ
Mai điểm áo phiêu bồng
Bao khách Giang Đông ấy
Tài danh khó sánh ông


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Hoài thơm cỏ nhớ qua,
Dặm ngàn về lại đông xa quê nhà.
Non Ngô sông rộng hiện ra,
Rừng xưa chim Việt mong qua nơi nầy.
Sen thơm lữ thứ chèo quay,
Mưa mai điểm áo khách say phiêu bồng.
Bao nhiêu khách đất Giang Đông,
Tài danh khó sánh với ông được nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời