Thật đáng sợ phút giây hấp hối,
Là cái sợ ta không hiểu nổi    

Khi ta đau, sắp chết, thế mà
Có cái đau hơn thế - đó là

Phải chứng kiến những gì đẹp nhất
Trong trí nhớ dần dần đang mất.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)