02/02/2023 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thật đáng sợ phút giây hấp hối”
“Как ни тяжел последний час”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2012 19:53

 

Nguyên tác

Как ни тяжел последний час -
Та непонятная для нас

Истома смертного страданья, -
Но для души еще страшней

Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья

Bản dịch của Thái Bá Tân

Thật đáng sợ phút giây hấp hối,
Là cái sợ ta không hiểu nổi    

Khi ta đau, sắp chết, thế mà
Có cái đau hơn thế - đó là

Phải chứng kiến những gì đẹp nhất
Trong trí nhớ dần dần đang mất.
Ngày 14 tháng 10 năm 1867

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Thật đáng sợ phút giây hấp hối”