Vào lúc lâm chung của thiên nhiên
Các bộ phận địa cầu đều tan nát
Nước lại phủ lên tất cả những gì thấy được
Ở đấy hiện lên gương mặt chúa khởi nguyên


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)