23/03/2023 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảm hoạ cuối cùng
Последний катаклизм

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2009 02:37

 

Nguyên tác

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

Dịch nghĩa

Khi giờ chót của thiên nhiên điểm
Mọi thành tố của hạ giới sẽ vỡ tan
Nước lại che kín mọi vật hữu hình
Và trong nước sẽ hiện lên khuôn mặt Thượng Đế

Bản dịch của Thuý Toàn

Vào lúc lâm chung của thiên nhiên
Các bộ phận địa cầu đều tan nát
Nước lại phủ lên tất cả những gì thấy được
Ở đấy hiện lên gương mặt chúa khởi nguyên
1830
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » Thảm hoạ cuối cùng