Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/12/2015 20:24 bởi tôn tiền tử
François-René de Chateaubriand (1768-1848) là một nhà văn, nhà thơ, nhà ngoại giao người Pháp. Ông được coi là người sáng lập ra trào lưu lãng mạn trong văn học Pháp. Ông được bổ nhiệm vào viện Hàn lâm Pháp năm 1811.