Lửa và thạch cao
Của đất hoang tàn nhẫn
Em là nước trong tim trên cánh hoa nhài.
Bài thơ về tình yêu kỳ diệu

Lửa và ánh chớp
Của bầu trời nhẫn tâm
Em là tiếng xạc xào trong tim của tuyết.

Đất hoang và bầu trời
Trói đôi bàn tay tôi rất chặt.

Đất hoang và bầu trời
Quất roi lên vết thương của xác thân tôi.