Chao chao tuyết liệng đầu ai
Tuyết rơi rơi mãi rơi hoài mà chi
Có người giữa nẻo trời quê
Ngẩng đầu ngơ ngác ngóng gì người ơi

Chắc người lỡ bước đêm rơi
Chắc người lạc lối phương trời bơ vơ
Hay người rớt tự trời kia
Rồi quên không nhớ đường đi chốn về


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)