Con chó nằm mơ thấy một dòng sông
Giữa đêm khuya chó giật mình đứng dậy
Ngực hào hển phập phồng như sóng đẩy
Chó thấy mình như chạy giữa sông băng

Con thuyền nằm mơ hoá chó lăng xăng
Bị sóng đẩy lên bờ không xuống được
Chó giẫm cát, còn sóng đùa dưới nước
Như đàn chó con chợt thức trong đêm

Con người nằm mơ đang chết mỏi mòn
Không còn sức tìm đường thoát chạy
Con người chồm lên, bắt chó con thức dậy
Rồi xô thuyền cho sóng đẩy ra xa

Con người, con chó cùng con thuyền kia
Giữa đêm đen mù u không đốm lửa
Họ đi đâu, miệt mài cho sóng vỗ?
Mà tôi chẳng hề mơ thấy họ khi nao


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 10-2011), NXB Hội nhà văn, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)