Bạn ơi! Đừng mộng thiên thu
Sống sao thuần phác, suy tư thật lành
Sống hồn nhiên tựa trời xanh
Tựa con sông chảy, tựa ghềnh núi yên

Làm sao dọi ánh thanh thiên
Vào hồn trăm họ, vào tim mọi người
Tình thương xin trải ngàn nơi
Thương cây cỏ dại, thương loài cá bơi

Các bạn bè của tôi ơi
Nơi nào tăm tối là nơi ta gần
Đời người được mấy mươi xuân
Gầm trời ai sống ngàn năm, hỡi người!


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)