30/05/2022 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bạn ơi! Đừng mộng thiên thu”
“Ребята, не живите вечно”

Tác giả: Evgeny Semichev - Евгений Семичев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2018 08:04

 

Nguyên tác

Ребята, не живите вечно!
Не стройте планы на века!
Живите просто и сердечно,
Как лес, как небо, как река

В чужое сердце свет пролейте
Прибьет к вечности душа
При этой жизни пожалейте
Травинку, птаху, мураша

Ребята, нам за все воздается,.
Когда шагнем в глухую тьму.
Но в этой жизни не удастся.
Навек остаться никому.

Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Bạn ơi! Đừng mộng thiên thu
Sống sao thuần phác, suy tư thật lành
Sống hồn nhiên tựa trời xanh
Tựa con sông chảy, tựa ghềnh núi yên

Làm sao dọi ánh thanh thiên
Vào hồn trăm họ, vào tim mọi người
Tình thương xin trải ngàn nơi
Thương cây cỏ dại, thương loài cá bơi

Các bạn bè của tôi ơi
Nơi nào tăm tối là nơi ta gần
Đời người được mấy mươi xuân
Gầm trời ai sống ngàn năm, hỡi người!
Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evgeny Semichev » “Bạn ơi! Đừng mộng thiên thu”