Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Prosper Blanchemain (1 bài)
- Zoé Fleurentin (1 bài)
- Leconte de Lisle (8 bài)
- Charles Baudelaire (147 bài)
- Théophile Gautier (60 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/05/2008 06:33 bởi hongha83
Eugène Pottier (1816-1887) là một nhà thơ Pháp, sinh trong một gia đình công nhân. Thuở nhỏ, làm nghề gói hàng, lớn lên, vẽ hoạ trên vải; ham đọc Babơp (F. N. Babeuf), Furiê (C. Fourier); mê các bài ca Bêrănggiê (P. J. de Beranger), chịu ảnh hưởng sâu sắc của Bêrănggiê. Năm 1848, chiến đấu trên chiến luỹ; tham gia tổ chức một công đoàn những người thợ vẽ hoa trên vải; gia nhập Quốc tế I. Năm 1871, là uỷ viên Công xã Pari, hoạt động trong Hội Liên hiệp các Nghệ sĩ; sau cuộc khủng bố của bọn phản động Vecxây (Versailles), vượt biên giới sang Anh, rồi sang Hoa Kì, vẫn tiếp tục làm thơ và hoạt động xã hội. Năm 1880, trở về Pháp, sống nghèo khổ và qua đời trong một căn phòng tồi tàn. Trên 5 nghìn chiến hữu và người lao động Pari đưa ông đến nghĩa trang Perơ - Lase (Père - Lachaise).

Tác phẩm…