Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Eugène Pottier (4 bài)
- Zoé Fleurentin (1 bài)
- Leconte de Lisle (8 bài)
- Charles Baudelaire (147 bài)
- Théophile Gautier (60 bài)
Tạo ngày 18/10/2018 21:35 bởi hongha83
Jean-Baptiste-Prosper Blanchemain (16/7/1816 - 25/12/1879) là nhà thơ, nhà phê bình văn học và nhà xuất bản Pháp. Ông sinh ở Rouen và mất ở Longefont (vùng Indre), Pháp.

Tác phẩm:
- Thơ và bài thơ (Poëmes et Poésies, 1845)
- Đức tin, Hy vọng và Lòng từ (Foi, Espérance et Charité, 1853)
- Thơ toàn tập (Poésies Complètes, 1858)