Vùng lên! hỡi những tội đồ trên trái đất
Vùng lên! Hỡi những ai đói rét lầm than
Lửa chân lý sục sôi trong miệng núi
Vụt bùng lên trong trận sống còn
Chế độ cũ chúng ta phá sạch
Hỡi những người nô lệ, vùng đứng lên thôi
Cả thế giới sẽ đổi thay tận gốc
Ta chẳng là chi, nay chủ cả cuộc đời

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai


Làm gì có những vị cứu thế
Không Chúa trời cũng chẳng thánh nhân
Người sản xuất, phải trả đồ cướp giật
Để tinh thần ta thoát khỏi chốn lao lung
Ta phải tự thổi lò kéo bễ
Rèn sắt lên khi sắt đã hồng

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai


Nhà nước đang áp bức, luật pháp đang dối lừa
Sưu thuế nạo dân nghèo đến tuỷ
Bọn giàu sang không gánh vác việc gì
Quyền người đói chỉ là bánh vẽ
Kêu rên hoài trong sự chăm non
Sự bình đẳng đòi phải theo luật khác
Không lợi quyền nào không nghĩa vụ kèm gánh vác

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai


Quá xấu xa trong hào quang chói lọi
Những tên vua hầm mỏ với đường ray
Chúng nó đã làm những điều gì khác
Ngoài cướp công lao động ta đây?
Trong tủ sắt nhà băng chất chứa
Những cái gì lao động làm ra
Ta chỉ đòi chúng đem nộp cả
Của ta làm, chúng phải trả cho ta

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai


Bọn vua chúa chỉ cho ta ăn khói
Hoà với nhau ta đánh với cường quyền
Việc đánh chác, ta ngừng cả lại
Súng chúi nòng, bỏ ngũ cho yên!
Bọn côn đồ nếu chúng còn ngoan cố
Bắt chúng ta thành những yêng hùng
Thì lập tức súng ta sẽ nổ
Bắn vào đầu lũ tướng cường hung

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai


Các thợ thuyền, dân cày tất cả
Đảng hùng cường của giới cần lao
Ruộng đất thuộc về người cày ruộng
Lũ ký sinh trùng hãy cút đi mau
Bao xương thịt của ta chúng nuốt
Những lũ diều hâu với lũ quạ đen
Một ngày kia sạch sành sanh diệt hết
Mặt trời vĩnh viễn sáng bừng lên

Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-ter-na-xi-ô-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)