Nếu như em đã trở thành Tất cả
Thành ngọn gió, thành chú mèo
Thành ngọn lửa
Thành bóng hình to lớn lúc đêm khuya
Sao anh vẫn còn nghe
Thấy trong anh gió lùa qua xương cốt
Và ở nơi con mắt
Từ bên trong
Chú mèo vẫn cấu cào?

Và làm sao
Anh có thể đã trở thành Tất cả
Khi chính em
Đương là Tất cả rồi?
Anh làm sao có thể, em ơi,
Là những gì em đương tồn tại
Nhưng vì em đã hoá thành anh đấy
Nên đôi ta
Là ngọn gió, là chú mèo
Là ngọn lửa
Là bóng hình to lớn lúc đêm khuya

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)