Có một cảm giác đã vẹn toàn
Thành ra kinh nghiệm chốn Nghĩa trang—
Cho Tương lai một thời nhàn rỗi—
Một vùng hoang dại có dọc ngang.

Trưng bày táo bạo bởi Tử thần
Chúng ta là gì cho rõ phân
Và chức năng đây là vĩnh cửu
Cho phép ta suy luận từng phần.