Nhìn em ngày cưới cô dâu-
Khi không em ửng má đào hây hây,
Mặc dù hạnh phúc quanh đây,
Thế gian đều đã yêu đầy trước em:

Mắt anh toả ánh dịu êm
(Dù cho thể hiện ra thêm nghĩa gì)
Trần gian toàn cảnh sầu bi
Từ trong vẻ đẹp hằn ghi mắt mình.

Má hồng, là nết gái trinh-
Rồi thì cũng sẽ qua nhanh thôi mà-
Tưởng như chảy bỏng lửa ra
Để chàng nghe ngực vỡ oà, than ôi!

Thấy em trong đám cưới rồi,
Khi mà em ửng má đào hây hây,
Tưởng chừng hạnh phúc quanh đây,
Thế gian đều đã yêu đầy trước em.