1. Bài ca người vác thập giá, khai sinh ghi tên, họ: Phạm Nhuận
 2. Biển trân mình, ở vậy
 3. Ta/ chiều/ sông/ Saint Laurent/ chưa hề chảy trong ký ức nàng
 4. Riêng em thì khôn đặng xoá, bôi đi
 5. Làm tình
 6. Austin, đêm, nến, môi, quạ và, tượng
 7. Bài Sơn-Xuyến và nho, gửi Mai-Giang về một nơi chẳng thật
 8. Sầu ta ngang núi, sông
 9. Quần tụ và, chia biệt
 10. Và, L. Quỳnh và T. Châu và, Jazz Festival
 11. Ký ức rừng/ đen/ một cánh dơi
 12. Ly không đáy
 13. Em thụ thai: niềm hiu quạnh tôi
 14. Hoán vị
 15. Ở rừng Longsault nhớ Montral đứng/ ngồi mất bóng
 16. Việc gì em phải khóc
 17. Sự biện bạch của những cơn bão
 18. Người đền ta ngực mẹ
 19. Sinh nhật suối, muộn
 20. Sóng đi chữ bát; biển vòng kiềng theo
 21. Trở lại Centre D’essai, nghe gió từ nghĩa trang thổi tới
 22. Nghe tin bạn đứt mạch máu não
 23. Sau khi đọc một bài thơ cũ, trong sưu tập của thày Thanh Tuệ, làm thơ gửi San Diego của Nhân và Nghiêu đề
 24. Mũi đinh đóng nốt xuống ta đi
 25. Em khoan thai trả áo quần lại ta
 26. Khúc H. T. Montreal, mười hai
 27. Chú thích
 28. Được một ngày gió bão tạm ngưng, cùng T. ra Thành Mỹ nhậu ké với Mai Thảo
 29. Tôi nào
 30. Tình yêu/ trang ruột và, bìa sách
 31. Thái Thanh/ khúc/ năm bảy
 32. Và, lục bát, và, Nguyên Sa
 33. Những con sóng thụ thai ngoài doi cát
 34. Khoả thân, mềm
 35. Phác hoạ 95/2
 36. Phác hoạ 95/3
 37. Đời sống, côn trùng, niềm bí mật ấy
 38. Tâm bồi, lở: xong
 39. Giống thú lớn hiếm hoi dần tuyệt chủng?
 40. Truy tầm lý lịch người không bóng
 41. Chỗ ngồi đâu lưng
 42. Thơ ở những nơi, những người và, những tháng mười một
 43. Khúc tháng hai, chín sáu