Mắt em
Hoa nắng cũ
Vời vợi chân trời xa
Vàng phai nửa sân ga
Nguyên trái tim vẫn đỏ
Em muốn một mái nhà.

Em là
Em niềm nhớ
Cánh nhài trắng thu mưa
Thêm sáng những ngày xưa
Cô giáo ôi mật thiết
Chiếc xe đạp trẩy đưa.

Em đi
Rơi nụ biếc
Đất trời cột lại nhau
Đâu thì cứ mặc đâu
Có bao giờ giã biệt
Khi đã gặp nhiệm mầu.

Ô loang
Này ô khuyết
Nửa khuôn nhài ửng say
Tiếng còi tầu mắt ngây
Em ngực tay tim đỏ
Anh rộn ràng mắt mây.

Vũ hoàn
Sao bé nhỏ
Vừa vặn với trăng em
Cha kết anh tay gió
Lượm lặt lá bên thềm
Lửa ngầm thổi từng đêm.

Nguyện cầu
Lời chẳng tắt
Vằng vặc giữa cội tâm
Vút vào đêm trong vắt
Vi diệu nỗi lặng thầm
Tiếng lòng em dịu dặt.

Em vẫn
Con tim đỏ
Nóng bỏng bàn tay anh
Khiến anh say tình Chúa
Như thể mình đang tan
Được hội nhập thiên hằng.

Anh đón
Lòng bao dung
Qua em Cha gởi đến
Tình yêu chốn cửu trùng
Hiện thực đời mông lung
Đỏ rồi hai tim đỏ.

Hồn Biển, 6/6/3017 thương tặng cô giáo của ai kia.