Chị ơi
Nữ Thánh của em ơi
Chị trao em hồn thơ rong ruổi những cơn mơ
Sống thực tại mà luôn ấp ủ một niềm nhớ
Nhớ Cha khôn nguôi
Nhớ Chị khôn nguôi.

Bầu trời thơ thánh
Những linh hồn thanh mảnh
Dấu ngàn trùng những cánh hồng thiện thánh
Giữa đói nghèo vẫn sống động thiện tâm
Bước chân mềm của Thiên Chúa bao dung
Khiến bừng sáng những chân trời hy vọng.

Xung động quá
Thánh Thần Chúa đang xung động
Nền văn hoá Kitô thấm đẫm tình thương
Trao nhau ơn biến đổi
Rao truyền cho thế hệ
Người nối người
Một dòng dõi thanh cao.

Chị vẫn xin Cha ơn mưa hoa hồng hả chị
Ôi mưa ngạt ngào mưa đẫm ướt hồn em
Tông đồ sách báo
Chị ơi xin ghé mắt
Nâng đỡ tụi em những lớp trẻ dấn thân
Trang Quốc ngữ và trang Tin mừng sống
Những miền quê và phố tối thị thành.

Chị ơi
Chị Terera Hài Đồng Giêsu ơi
Em phải đi đây chân bước vào sứ vụ
Chị đã đọc thơ em chưa
Mấy lời thơ sương nguyện
Chữ đã rất nhoè vì em chị mít ướt
Em trông đến ngày được hạnh ngộ chị ơi!
Em của chị.

Jos. Cao Thái, GX Mông Triệu, 27/9/2017
Chuẩn bị mừng lễ kính Thánh Nữ Térésa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của Đồng xanh Thơ Sài Gòn 1/10.