Tình Cha
Ký ức đầu tiên
Theo dòng Hương Huế lắng miền gió mơ
Tâm ai chập chững hoang sơ
Mắt ngơ má phính tiếng thơ ngực thầm.

Trời cao
Nuôi dưỡng sức ngầm
Một mình một mối ngậm trầm lặng vui
Song thân nôi giấc lạc bùi
Hoa mùa khế nở ngùi ngùi trang sang.

Chiến tranh
Giày xéo da vàng
Cùng Cha dong duổi muối càng mặn yêu
Quê hương thổn thức sương chiều
Câu kinh bay bổng sáo diều nhịp tim.

Sang trang
Tuổi mới thiên kim
Chân trần thoăn thoắt nổi chìm hăng say
Trọn tình Thiên Chúa rộng tay
Dẫn con bước tới nơi này trọn duyên

Hồn Biển, cảm hoạ cùng nhà thơ Đêm Quỳnh Hương, qua thi phẩm “Như Thuở Ban Đầu”