Căng căng
Ước vọng giữa bầu trời huyền nhiệm
Thênh thênh
Cõi lòng trong tay ôm kiều diễm
Mặt trời mặt trời
Ai ơi đừng đoạt chiếm
Chia đều chia đều
Sợi tơ sáng yêu thương.

Mây vẫn bay bay trong bầu trời lộng gió
Mưa vẫn rơi rơi chia đều bao giọt nhỏ
Diều chiều vẫn chung chiêng nghiêng chao lấp ló
Một sợi chỉ mong manh vẫn kiên trì ước vọng.

Quyền sống
Quyền thở
Quyền làm việc
Quyền chia sẻ
Mãi nâng cao giữa bầu trời lồng lộng quyền ước vọng
Ước vọng con người được làm con Thiên Chúa.

Tung bay
Tung bay
Mười ngón vẫy vùng theo đôi cánh
Hiện thực cuộc đời nuôi mầm yêu thiêng thánh
Ánh Mắt Chúa Trời ta đón vào làm phúc hạnh
Cứu cánh cuộc đời thập tự Người đã giang tay.

Ta bổng lộng
Người chìm như trầm tích
Ta thăng cao
Người lặng thinh quan phòng cho từng bước chân xê dịch
Người làm bệ phóng
Cho ta bay quanh quỹ đạo sự sống
Người là hạt nhân
Cho ta trộn hoà âm dương điện tích
Người ẩn đi để trao ta…
Tất cả!

GX Mông Triệu, sáng Chúa nhật 20/8/2017.