Ngại ngần chi trả lại khúc kinh cầu
Miền bóng tối dỗ dụ ta mơ ngủ
Ôm cho chặt điều mấy ai muốn giữ
Tấm lòng thành từ tận đáy vực sâu.

Ví thử ta khúc kinh cầu tẻ nhạt
Còn lại gì để nung nấu tấm thân
Một lần gắng vào im lìm cô tịch
Đoạn không gian nhắm mắt với phù vân
Ta trống rỗng mà còn tia hy vọng
Tích tắc thôi trong chớp mắt thực chân.

Đón đớn đau khi sương kinh tan loãng
Mà chôn vùi châu thân trong lệ thảm
Cắt đứt dây tơ nối uỷ mỵ niềm riêng
Chân lý đó là lòng yêu đau khổ.

Ta được cứu chẳng bởi khúc kinh cầu
Ngoài môi miệng ban dịu dàng thân xác
Những mỹ từ những sắc đẹp gom thâu
Chẳng cứu cánh chẳng lối về nguồn cội.

Lá vàng rơi luôn thai nghén tâm tư
Dạ tín thác nỗi niềm vào Thượng Đế.