Cánh lá xạc xào ngõ đường tĩnh lặng
Phận gió sang hèn lạc tràn phố vắng
Ai đứng tượng hình cột mổc không không
Cha khơi ý nhị tâm lòng sâu lắng.

Vẫn ngõ nhỏ lối đi về kim cổ
Hẹp không gian luồn lách bóng thời gian
Cha hiện hữu đã từ đây tỏ lộ
Dấu tình thương trong mưa nắng hỏi han.

Tình chòm xóm ngõ đêm về chốt cửa
Chắng làm chi chỉ để trốn âu lo
Ai cô độc mình tư tương cào cứa
Đón Cha vào lời nguyện tiếng nhỏ to.

Hoàn vũ lớn mở mắt về phố hẹp
Dõi vào đêm góc vỉa hè thơ trẻ
Lệ sẻ chia trào ướt cả phận đời
Tâm Tạo Hoá ngụ cùng muôn lối hẻm.

Sài Gòn đêm hội ngộ Hoa Quỳnh
24/11/2016