Phố nhỏ không lên đèn
Lộng trời đêm gió lướt
Vạch quầng sáng bon chen
Tỏ mờ mái đầu đen.


Ngõ hẻm bóng ai qua
Mấy mươi năm thiên cổ
Lặng thầm Lời mời gọi
Một giấc thoảng hương hoa.

Vạn vật cần Ánh dương
Sau giấc ngủ bụi đường
Tinh tươm Linh hồn nhỏ
Ấm áp một miền Thương.


Diệu kỳ ngày và đêm
Bên sợi tóc thật mềm
Mọc lên rồi rụng xuống
Lang bạt cõi thênh thênh

Thứ Bảy 5/9/2015