Hôm nay đừng đợi ngày mai
Lần chân chi nữa kéo dài hiểm nguy
Lối đường phúc tội đã tuỳ
Nơi quyền quyết định nghĩ suy của mình
Ồ mà nếu lại chẳng tin
Ngựa quen đường cũ lòng in ác tà.

Hôm nay tay nắm ân tha
Bỏ đường gian ác thật thà hối nhân
Chúa Cha nảy mực cầm cân
Thiên thần Bản mệnh ân cần khuyên can
Vào đây lúa ruộng thanh nhàn
Mưu cầu lợi ích tay đan công bình.

Hôm nay vất vả sửa mình
Đớn đau đón nhận chí tình phục vâng
Chính là quả tiến hoa dâng
Hy sinh hiến lễ tri ân Chúa Trời
Thiên đàng rộn rã sinh thời
Địa đàng khuya sớm trùng khơi thoả lòng.

Cỏ lùng ôi hỡi cỏ lùng
Rễ chai tâm đá trơ cùng tháng năm
Tồn sinh quẫy đạp tiếng tăm
Kiêu căng lấn lướt gia tăng hận thù
Đông trôi Xuân hết tàn Thu
Nắng thiêu lửa Hạ thân lùng diệt vong.

Lương tâm Chúa đặt đáy lòng
Là tai soi thấu tiếng trong tiếng ngoài
Nghe đi, nguyện đón Lời Ngài
Ơn thiêng biến đổi hình hài tâm linh
Thân ta một đoá thọ xinh
Hiến tình Thiên Chúa bình minh Xuân hồng.

“Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". (Mt 13, 36-43)Hồn Biển
GX Mông Triệu,1/8/2017