Tình yêu màu vông vang
Dại khờ nuôi khôn lớn
Đa mang vẫn mơ màng
Biết yêu thời đi hoang

Tình yêu màu sương lam
Phủ trắng khắp đồi tràm
Ôm ghì mặt đất dại
Nở muộn tình cốc am

Tình yêu màu đu đủ
Chút xanh vừa chợt nhú
Đã chín góc trời riêng
Hai mình một nắng trú

Tình yêu màu mây trống
Chất chồng trôi lồng lộng
Nhuộm hồng thuở lông bông
Tồng ngồng chốn đồng không

Tình yêu sắc hẹn hò
Tô vào lòng da diết
Ước hiến dâng trọn vẹn
Mắt môi màu gạo vo

Tình yêu màu đêm buông
Tim thổn thức cội nguồn
Thơ rung đời tín thác
Thiên Chúa trọn tình thương.