Dông bão sang mùa gieo vãi hạt ngâu
Thấm đẫm phận người tràn suối lệ châu
Có hạt ngâu rớt thầm tim biển mẹ
Có hạt ngâu sũng ướt trí cha sâu.

Thiên nhiên nét đa đoan, trời thật lạ!
Nhân loại vóc đa mang, đất vẹn thề
Năm tháng hạt ngâu rũ cánh dầm dề
Thu thai nghén nở vàng ươm trên lá.

Lệ ngâu mắt Thu chắt chiu trong sáng
Phẩm chất yêu thương kết chuỗi ngọc ngà
Thu nhẫn nhục đón bình minh toả rạng
Chân lý ngàn đời nước mắt vị tha.

Mỗi hạt ngâu có một nhân sự sống
Độ Thu về
Giữa bão trời lồng lộng
Hạt nảy mầm
Đôi tay xanh vươn giữa trời xanh.

11/8/2016