Con tim miền tĩnh lặng
Tưởng không thốt nên lời
Sôi sục trào bật tiếng
Kéo thêm sâu mộng đời

Tí tách nhịp hơi thở
Hồn chẳng thể lặng câm
Giấc thiền tìm vô định
Gặp nhau giữa âm thầm

Tĩnh lặng có lắm lời
Khiến thu vàng rơi lệ
Khiến cội lá tả tơi
Đăm chiêu chàng thi sĩ

Lời buông trong tim mắt
Phá tan miền tĩnh lặng

17/10/2015