Ừ thu tràn phố lạ
Mây tụ quầng dẫm doạ
Ái ố cơn tàn tạ
Buồn trút nguyền vào mưa.

Ừ là thu thong thả
Bao đời không hối hả
Lao xao lời thưa dạ
Bản ngã được nâng cao.

Ừ là thu vương vấn
Ngẫm bao tình lận đận
Gởi sắc vàng hương phấn
Thắm lại những mùa xưa.

Vâng thu đếm từng phút
Của một thời hẫng hụt
Vuột niềm tin bóng hút
Để lá gió đoạ đầy.

Thu vẫn rơi nhịp ngọt
Từ ba mùa cô giọt
Vào điện trời thánh thót
Cùng tạo hoá nhân hiền.

Cảm tác theo thi phẩm Hình như là mùa Thu của nữ sĩ Từ Nguyễn.