Mong em là mùa thu
Để được về nhuộm vàng muôn ngả
Lá buông khuông nhạc lững lờ
Giọt chiều long lanh như lệ.

Về bên em
Lặng nhìn em ngủ
Cùng hoang dịu ngàn trăng
Bọc bao em như thể kén tằm.

Về bên em
Dâng bài ca tàn úa
Chợt tỏ
Chợt mờ
Ru em nẻo vàng
Lối cũ.