Chiều thu loang nắng mịt mờ
Gió lay khe khẽ câu thơ rưng buồn
Mây hờn làm hạt mưa tuôn
Bờ lau cuối nhặt giọt buồn lao xao
Đường anh xanh ngát hàng cau
Em đi lối đó dạt dào mưa thu.

24/07/2014