Thời gian
Lần lữa trôi qua
Cây xanh kết lá nở hoa mắt người
Ghi trong nhật ký khóc cười
Bao lần rũ héo lại tươi bấy lần
Chỉ vì sống cứ ngại ngần
Lạ anh lạ chị phân vân ân tình

Thời gian
Trao ánh bình minh
Hướng về Thiên chúa ta mình có nhau
Đêm qua nguôi giận hết sầu
Sáng nay nồng đượm mấy câu giải thề
Tin vui loan khắp bờ đê
Cùng vào ngày mới, cùng về Nước Cha.

Thời gian
Thời hạn của ta
Hồi chuông sẽ gióng
Cát sa hạt cùng.

Thời gian
Gõ nhịp tim ta
Giúp ta đếm bước
Về Nhà Cha ta.

Hồn Biển,11/7/2017, cảm hoạ với nữ sỹ Thi Hoàng
qua thi phẩm "Đợi"