Ta cứ yêu cho tim thơ gõ nhịp
Nhịp thời gian nhịp động của đổi thay
Nhịp bừng nở vào sinh sôi sự sống
Nhịp bình minh hoàng hôn kết nhịp ngày.

Ta cứ yêu chiếm đất thù xới nhịp
Nhịp cảm thông nhịp tha thứ miên trường
Nhịp giao cảm dây tương thân đồng loại
Nhịp hồi sinh máu cuộn chảy diệu thường.

Ta cứ yêu vần yêu gieo sống nhịp
Nhịp vươn cao nhịp thăng tiến con người
Nhịp triển nở nụ chồi đơm xanh ngát
Nhịp sinh tồn từ Tạo Hoá yêu thương.

Ta cứ yêu dẫu thời gian lỗi nhịp
Nhịp lịm sâu nhịp nước mắt chảy dài
Nhịp cát bụi tiễn châu thân về bụi
Nhịp dẫn đàng linh hồn bước Thiên thai.

Sàigon 25/7/2016