Bình minh Thiên Chúa tỏ lòng
Gió mây dịu dặt sương trong rạng ngời
Chào ngày mới chào ngày tươi
Mắt nai hé nhẹ môi cười vươn vai

Bình minh e ấp giấc đông
Tận miền xa đó mây hồng còn mơ
Hương đêm cũng đã dậy chờ
Hạt mai rửa mặt trăng tờ còn vương

Bình minh phố sạch mộng thường
Chổi đêm nghỉ thở phu đường giao ca
Giáo đường Thánh vịnh vang ca
Hoá công lộng lẫy ngân nga nốt tình

Bình minh cho đến bình minh
Hồng Ân gió nhẹ Thánh Linh thổi về
Đêm đau đớn sáng tỉ tê
Chữa lành hồn xác giấc mê tỉnh rồi

Bình minh đón Chúa Ba Ngôi
Rỡ ràng nhân loại bồi hồi Thiên duyên
Tình say tình đắm nguyên tuyền
Chứa chan hy vọng nơi miền Thánh Ân.

Sớm mai phụng sự, 20/10/2015
Chúc mừng mọi người phụ nữ thân thương.