Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thời gian (10)
Đăng ngày 26/05/2016 22:22, số lượt xem: 380

Anh ngồi vẽ khuôn mặt ngày
Lấy mây tím kẻ nét mày cong duyên
Hoàng hôn thì điểm môi mềm
Bao nhiêu gió thổi rải lên mắt buồn

Say mê vẽ dáng đêm nồng
Ánh trăng thảo những đường cong mượt mà
Ngân hà đắp dải mộng xa
Bao nhiêu sao sáng lụa là bấy nhiêu

Mùa tô tha thướt yêu kiều
Chảnh chảnh một tí mĩ miều đoan trang
Hương sen trắng, nhuỵ cúc vàng
Đoá quỳnh bẽn lẽn duyên thầm ngày xưa...