Ngước không xanh
Nắm dây tình cao vút
Mặt đất vững vàng
Chân không hẫng hụt
Ta là ai?
Muốn níu tơ duyên đời hoan chúc
Cùng đất trời say
Say giọt yêu hồng phúc
Tận chốn dương gian
Sôi bầu huyết nhục!

Ta vươn tới cung mây
Nỗi niềm nên thắm biếc
Được trải lối an hoà
Lòng tràn thắm thiết.

Thăng thiên thăng thiên
Con ngưỡng mộ Cha hiền
Ngôi Thánh Tử đã về Trời giao ước
Con nguyện hồn thăng thiên
Hơi thở ngắn bước dài
Cha soi lối dẫn thăng thiên
Hồng ân Trời nhiệm lạ.

Tháng Năm, 2016