Con trai ở xa
Nhớ người mẹ già
Mà rơm rớm lệ
Nhìn những người qua
Họ đầy đủ quá
Cao sang cửa nhà…
Bỗng át tất cả
Nụ cười: cơm – cà…

24-06-2015