Cha có cần con vạn nẻo đường
Ý Cha con bước lối tình thương
Hai sương một nắng chăm hoa nụ
Chín nhớ mười yêu toả cánh đồng

Mộng ước hoa lòng thơm cánh nhỏ
Quà dâng bổn phận đón vầng dương
Yêu Cha con ước Cha vui mãi
Thỏ thẻ hồn thơ tiếng nước trong.

Ngày vào rộn rã những niềm vui
Tín thác con say nở nụ cười
Ánh mắt nghiêng trao dây cảm mến
Nhịp tim réo gọi tiếng ngàn khơi

Chiều qua lá quét tay chưa mỏi
Tối đến kinh dâng dạ lại ngời
Lắng đợi tiếng Cha nguồn dấu ái
Sẽ ru con ngủ giấc ầu ơ.

Hồn biển
Cảm tác về cuộc đời Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu