Ta muốn vào ngơi nghỉ
Để mây trôi toạ thiền
Chiều bâng quơ dựng liếp
Nắng đổ về bên nghiêng

Gió ngàn lên ngân chuông
Bàn chân in dấu lặng
Chút xưa lay lòng nhớ
Liễu gầy dáng thả buông

Thu hương tình miên viễn
Nhẹ nhàng lá cỏ may
Tay ôm đời bĩ cực
Dạ bừng ánh thái lai

Tình yêu được phục sinh
Sau đêm dài thức nguyện
Bao đam mê giải hoá
Quy hướng đấng anh minh