“Ta đau yếu,
các ngươi đã thăm viếng”
(Mt 25,36)

Một tia nắng rực rỡ đến tìm tôi
Rọi lồng ngực cơn ho tràn cổ họng
Chút ngỡ ngàng ngó qua vuông cửa sổ
Ánh đẹp tươi đời mới hé nụ cười

Tôi chẳng thể ngó vào tia nắng mới
Dẫu đã chiều nắng bật sáng nhạt nhanh
Một ý nghĩ vút qua lòng diệu vợi
Cha vào thăm ánh mắt rất tinh anh.

Tôi có Cha là Thiên Chúa diệu linh
Vẫn ngờ ngợ khi được Cha thăm hỏi
Chốn lòng này sao cứ vào nhẹ lắng
Ngắm Tâm Cha tôi như đoá thọ xinh

Chiều đã tắt nắng lòng tôi nhen lửa
Cha đi đâu để con cái bồi hồi
Bát cháo loãng vẫn nhịp thở đều trôi
Người vợ quý, thiên thần Cha sai đến.