Tìm Ngài trọn cả một đời dâng
Ngõ ngách lang thang mỗi bước lần
Từ thuở thơ ngây rày tóc bạc
Yêu Ngài con chỉ biết xin vâng.

Tìm Ngài hừng sáng đến đêm thâu
Gặp gỡ bao nhiêu những mái đầu
Mộng nhỏ tâm giao tình huyết nhục
Có Cha suối ấm giấc ân sâu.

Tìm Ngài se sắt những lo toan
Đắp bổi trần gian giữa vũ hoàn
Khám phá tinh vân còn toả sáng
Dựng xây cõi sống trỗi hân hoan.

Tìm Ngài Ánh mắt rất bao dung
Túc trực đỡ nâng mọi khốn cùng
Dẫn dắt đưa đường con khắp nẻo
Thế nhân cô quả được trùng phùng

Tìm Ngài khắc khoải một hồn quê
Dõi bóng Cha yêu vạch lối về
Nhà Tạm dương gian bên Thánh Thể
Được Cha nuôi dưỡng dạ no nê.

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, nên con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa” Thánh Augustinô.
Sài gòn sớm sương mơ, 1/8/2015