Dấu ấn thượng nguồn mọi bến sông
Hoa Ân hương nhuỵ vẫn xuôi dòng
Trời cao nồng ấm sương nhân ái
Đất thấp an vui sức cậy trông
Khúc ruột tình son lòng Tạo hoá
Con tim nhân ngãi cánh hoa hồng
Chiều buông thế sự theo hồn nước
Vời vợi mây ngàn rọi bóng sông

Hồn biển 2015