Không có gì
Để ném xuống một dòng sông
Soi tâm hồn tìm bóng nước thinh không
Nước xanh trong, trời cũng rất thanh trong
Thân xác ơi, nhớ tắm mát tâm lòng.

Muốn kiếm gì
Để ném xuống một dòng sông
Thì ngước lên đón lấy Đức Cậy trông
Gió vẫn thổi sóng lăn tăn tươi tắn
Khuôn mặt người mở đôi mắt trời Đông.

Múc được gì
Ở tận đáy một dòng sông
Những uế tạp đã âm vào dĩ vãng
Kịp thời gian trầm tích vào năm tháng
Dòng tươi trong luôn cuộn sóng tươi trong.

Khát nỗi gì
Khi lặng ngắm một dòng sông
Tưởng trôi xuôi vẫn dậy lòng thao thức
Sông ơi sông đưa con nước vào đồng
Này Tin Vui cho lúa thì mạnh sức.

Ước có gì
Để ném xuống một dòng sông
Lấy lao công và nguyện cầu thổn thức
Được thả nhẹ tan trong dòng bất biến
Muôn Ơn Người, Thiên Chúa của trời đông.

22/9/2017, đêm tĩnh nguyện Chủng Viện Làng Sông.